ОГОЛОШЕННЯ

Чергові загальні збори членів кредитної спілки “Станіславська“ за 2020 рік відбудуться 27 травня 2021 р.

за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Заклинських ,буд. 1, 1.

Реєстрація починається о 16.30 год., чергові загальні збори – о 17.00 год.

Для реєстрації та участі в зборах членам спілки необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Порядок денний:

                                1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки.

                                2. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради кредитної спілки.

                                3. Заслуховування та затвердження звіту правління кредитної спілки.

                                4. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету кредитної спілки.

                                5. Заслуховування та затвердження звіту та висновку ревізійної комісії кредитної спілки.

                                6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна фінансова звітність та визначення аудитора на 2021 рік.

                                7. Затвердження річної звітності та результатів діяльності кредитної спілки за звітний рік.

                                8. Припинення членства у зв’язку з порушенням членами кредитної спілки Статуту.

                                9. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2021 рік.

Якщо Ви не внесли протягом 2020 року членський внесок до резервного капіталу на чергових загальних зборах

буде розглядатися питання про припинення членства в кредитній спілці Станіславська.