Положення про фінансові послуги (DOC) від 04.02.2022р..................................................................................

 

 

Положення про фінансові послуги (DOC) від 06.01.2022р..................................................................................

 

Положення про фінансові послуги (DOC) від 14.07.2021р.................................................................................. 

 

 

  

Положення про фінансові послуги (DOC) від 13.05.2021р.................................................................................. 

 

 

Положення про фінансові послуги (DOC) від 14.04.2021р..................................................................................

 

 

 

Положення про фінансові послуги (PDF) від 14.04.2021р...................................................................................

 

 

Положення про фінансові послуги (DOC) від 20.01.2020р..................................................................................

 

Положення про фінансові послуги (PDF) від 20.01.2020р...................................................................................

 

 
Зміни у Положення про фінансові послуги від 16.01.2018 (DOC).......................................................................

Зміни у Положення про фінансові послуги від 16.01.2018 (PDF).......................................................................

 


 

Положення про фінансові послуги (DOC) від 15.06.2017р..................................................................................

Положення про фінансові послуги (PDF) від 15.06.2017р..................................................................................

Положення про фінансові послуги (PDF) від 27.01.2017р..................................................................................

 

 

Інформація щодо врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами  (ч.3 ст 23 ЗУ «Про споживче кредитування»)

 

1. Порядок взаємодії КС із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)

2. Порядок повідомлення споживачем кредитодавця про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник

3.  Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю;

КС тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

4.  Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

4.1. КС тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

4.2.Кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості у разі якщо:

1)  споживач прострочив виконання зобов’язань за договором споживчого кредиту на  90 днів та

2) рішення Кредитодавця  про перенесення строків або термінів платежів за договором про споживчий кредит прийняте за результатами  розгляду звернення від споживача щодо перенесення строків або термінів платежів за договором про споживчий кредит поданого не пізніше ніж за 3 ( три ) дні до початку строку, або настання терміну платежу (повернення кредиту та/або сплати процентів) у зв’язку з виникненням тимчасових фінансових та/або інших ускладнень.

5. Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

5.1.Споживач має право погасити прострочену заборгованість

5.1.1. Готівкою через касу центрального офісу або відокремлених підрозділів КС “СТАНІСЛАВСЬКА”.

Прийом платежів здійснюється кредитною спілкою в робочі дні згідно графіку роботи офісу або відокремлених підрозділів КС “СТАНІСЛАВСЬКА”.

Розрахунки готівкою між кредитною спілкою та споживачем  протягом одного дня можуть здійснюватись виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління НБУ (не більше 50000 грн.).

5.1.2. Шляхом безготівково перерахунку коштів на поточний рахунок Кредитодавця

              ІBAN UA 77 322313 0000026502000000099 АТ УКРЕКСІМБАНК  м.Київ , код ЄДРПОУ № 25598352                                                                                                   В разі оплати через банк Позичальник зобов’язаний вказувати наступне призначення платежу: “Оплата згідно договору про споживчий кредит № ____ від ______за ________ (ПІБ Позичальника). Без ПДВ».

5.1.3. Шляхом зарахування в рахунок погашення боргу за заявою члена КС зворотних  внесків, що повертаються члену КС без припинення членства у КС.

5.2. Погашення простроченої заборгованості здійснюється згідно умов договору про споживчий кредит та ЗУ про споживче кредитування.

5.3. У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці Кредитодавець має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.

Кредитодавець у письмовій формі повідомляє споживача про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

Якщо Кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від Кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов Договору про споживчий кредит, вимога Кредитодавця втрачає чинність.